دانلود تحقیق و پایان نامه

ads9

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۳۰ ب.ظ

 دانلود رایگان مقاله تدوین الگوی مدیریت اثربخش نهادهای دینی؛ مطالعه موردی: مسجد


تدوین الگوی مدیریت اثربخش نهادهای دینی؛ مطالعه موردی: مسجد
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:31

 دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات باورهای مذهبی بر گرایش به راه اندازی یک کسب و کار جدید
بررسی اثرات باورهای مذهبی بر گرایش به راه اندازی یک کسب و کار جدید
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:31
 دانلود رایگان مقاله بررسی و تبیین ابعاد ساختاری و سازمانی مدیریت شهری با رویکرد اسلامی
بررسی و تبیین ابعاد ساختاری و سازمانی مدیریت شهری با رویکرد اسلامی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:30
 دانلود رایگان مقاله ملاحظات رفتاری بازاریابی از دیدگاه اسلامی
ملاحظات رفتاری بازاریابی از دیدگاه اسلامی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:30
 دانلود رایگان مقاله مدیریت در اسلام و مصادیق آن
مدیریت در اسلام و مصادیق آن
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:30
 دانلود رایگان مقاله مدیریت در پرتو معنویت
مدیریت در پرتو معنویت
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:30
 دانلود رایگان مقاله رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام
رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:30
 دانلود رایگان مقاله نظریه‏ی اندیشه‏ی مدوّن در اسلام
نظریه‏ی اندیشه‏ی مدوّن در اسلام
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:30
 دانلود رایگان مقاله پیش فرض های معرفت شناسی در مدیریت اسلامی
پیش فرض های معرفت شناسی در مدیریت اسلامی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:29
 دانلود رایگان مقاله بررسی مفهوم دانش در منابع اسلامی
بررسی مفهوم دانش در منابع اسلامی

 دانلود رایگان مقاله ویژگی های عمومی مدیریت از دیدگاه اسلام


ویژگی های عمومی مدیریت از دیدگاه اسلام
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:27

 دانلود رایگان مقاله ارزش های اسلامی در مدیریت
ارزش های اسلامی در مدیریت
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:27
 دانلود رایگان مقاله پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر اکرم‏(ص) در غزوه احزاب
پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر اکرم‏(ص) در غزوه احزاب
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:27
 دانلود رایگان مقاله ساختار قدرت و نظام اداری در مدینه
ساختار قدرت و نظام اداری در مدینه
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:27
 دانلود رایگان مقاله ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی
ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:27
 دانلود رایگان مقاله استخراج شاخصه‌های سطح کلان رهبری امام خمینی(ره) با رویکرد تحلیل محتوا
استخراج شاخصه‌های سطح کلان رهبری امام خمینی(ره) با رویکرد تحلیل محتوا
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:26
 دانلود رایگان مقاله ساختار تشکیلات جهادی بر مبنای الگوی سیستمی کمال‌گرا به عنوان سازمان مطلوب تدوین الگو اسلامی ایرانی پیشرفت
ساختار تشکیلات جهادی بر مبنای الگوی سیستمی کمال‌گرا به عنوان سازمان مطلوب تدوین الگو اسلامی ایرانی پیشرفت
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:26
 دانلود رایگان مقاله مبانی وگستره اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
مبانی وگستره اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:26
 دانلود رایگان مقاله تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی(ع)؛ استراتژی تئوری داده بنیاد متنی
تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه امام علی(ع)؛ استراتژی تئوری داده بنیاد متنی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:24
 دانلود رایگان مقاله پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر اسلام (ص) در غزوه بدر
پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر اسلام (ص) در غزوه بدر
سه شنبه 15 فروردین 1396  

 دانلود رایگان مقاله اصول و ارکان مدیریت بازاریابی اسلامی


اصول و ارکان مدیریت بازاریابی اسلامی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:24

 دانلود رایگان مقاله کاربرد نمودار علت و معلول
کاربرد نمودار علت و معلول
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:23
 دانلود رایگان مقاله رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع
رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:23
 دانلود رایگان مقاله مروری بر فن کیفیت خدمات
مروری بر فن کیفیت خدمات
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:23
 دانلود رایگان مقاله علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع
علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:23
 دانلود رایگان مقاله نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی
نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:23
 دانلود رایگان مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:22
 دانلود رایگان مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها
بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:21
 دانلود رایگان مقاله تغییرات استاندارد (ایزو 9001) در ویرایش چهارم
تغییرات استاندارد (ایزو 9001) در ویرایش چهارم
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:20
 دانلود رایگان مقاله کیفیت و رقابت‌پذیری

 دانلود رایگان مقاله نخستین گام در مسیر دستیابی به تعالی در کیفیت و بهره‌وری


نخستین گام در مسیر دستیابی به تعالی در کیفیت و بهره‌وری
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:20

 دانلود رایگان مقاله اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:20
 دانلود رایگان مقاله تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندی
تاثیر ISO 9000 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان هندی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:20
 دانلود رایگان مقاله خلاصه ای از معرفی مدیریت استراتژیک
خلاصه ای از معرفی مدیریت استراتژیک
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:19
 دانلود رایگان مقاله مطالعــه تطبیقی مدلهال برنامه ریزی استراتژیک
مطالعــه تطبیقی مدلهال برنامه ریزی استراتژیک
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:19
 دانلود رایگان مقاله مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیری
مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیری
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:19
 دانلود رایگان مقاله مزیت رقابتی پایدار
مزیت رقابتی پایدار
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:17
 دانلود رایگان مقاله همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات
همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:17
 دانلود رایگان مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک
برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:17
 دانلود رایگان مقاله مدیریت راهبردی در صنعت برق کشور
مدیریت راهبردی در صنعت برق کشور

 دانلود رایگان مقاله سیر تکامل مفهوم استراتژی


سیر تکامل مفهوم استراتژی
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:16

 دانلود رایگان مقاله تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان
تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:16
 دانلود رایگان مقاله تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:16
 دانلود رایگان مقاله سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک
سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:16
 دانلود رایگان مقاله دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن
دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن
سه شنبه 15 فروردین 1396  14:15
 دانلود رایگان مقاله اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب
اقیانوس آبی؛ استراتژی رقابت در بازار بی‌رقیب
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:19
 دانلود رایگان مقاله طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور
طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:19
 دانلود رایگان مقاله بررسی پیشرفت های اخیر در مدیریت استراتژیک : کاربردهایی برای دانش پژوهان
دانلود رایگان مقاله بررسی پیشرفت های اخیر در مدیریت استراتژیک : کاربردهایی برای دانش پژوهان
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:18
 دانلود رایگان مقاله استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک
استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:18
 دانلود رایگان مقاله زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
سه شنبه 15 فروردین 1396  

 دانلود رایگان مقاله تجدید استراتژی سازمانها


تجدید استراتژی سازمانها
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:18

 دانلود رایگان مقاله تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم
تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:16
 دانلود رایگان مقاله آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا (آرمانهای تطبیقی، پتانسیل ها و چالش ها)
آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا (آرمانهای تطبیقی، پتانسیل ها و چالش ها)
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:16
 دانلود رایگان مقاله ارایه مدل ترکیبی کنترل استراتژیک در سازمان‌های هلدینگ با رویکرد سازمان‌های یادگیرنده
ارایه مدل ترکیبی کنترل استراتژیک در سازمان‌های هلدینگ با رویکرد سازمان‌های یادگیرنده
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:15
 دانلود رایگان مقاله چارچوب تفکر استراتژیک با مشخصه های فرهنگ سازمانی
چارچوب تفکر استراتژیک با مشخصه های فرهنگ سازمانی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:15
 دانلود رایگان مقاله مجریان مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو
مجریان مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:15
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش و توسعه خوشه های صنعتی
مدیریت دانش و توسعه خوشه های صنعتی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:15
 دانلود رایگان مقاله مدیریت شایستگی
مدیریت شایستگی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:15
 دانلود رایگان مقاله پروژه کاپلینک گامی به سوی توسعه مدیریت دانش در پلیس
پروژه کاپلینک گامی به سوی توسعه مدیریت دانش در پلیس
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:14
 دانلود رایگان مقاله مدیریت بر دانش = مدیریت بر خود
مدیریت بر دانش = مدیریت بر خود

  • رضا سلطانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی